ARAŞTIRMA

Araştırma Hizmetleri

Bir gerçeği ortaya çıkarmak, olan bir sorunu çözümlemek ve mevcut bilgileri çoğaltmak için bilimsel yöntemler ve tekniklerin kullanıldığı, düzenli çalışmalara araştırma denir. Araştırmada en önemli nokta, hipotezin ortaya konmasıdır. Bir hipotez, karşılaşılan problemin özellikleri ile ilgili bir genelleme olup, bir inceleme esnasında hemen ortaya çıkabilecek ve araştırmaya yol gösterecek, temel ilişkilere ve olası çözüm yollarına dikkat çekme amacını taşır.

İyi bir araştırmanın diğer özelliklerine bakıldığında, incelenmesi gereken konuların ya da nesnelerin seçilmesinde dikkat gösterilmesi gerekir. Araştırma ile ilgili bilgilerin testler, mülakat, anketler gibi hangi yollarla toplanacağının saptanması, bilgilerin analizinin tam anlamı ile yapılması, bulguların özetlenmesi ve rapor hazırlanması sırasında, genellemelerin büyük bir dikkatle ortaya çıkarılmasıdır. Bir meslekte araştırma, dayanılan bilgilerin çoğaltılması yolu ile uygulamanın, gelişim göstermesine yardım etmektir. Böylece çalışmaların hazırlanması ve uygulanması için gerekli bilgiler ortaya çıkarılmış olur. Tüm bilimlerde, tekniğin ve sanatın her dalında araştırma, büyük önem taşımaktadır.