RİSK DEĞERLENDİRME

Risk Değerlendirme Nedir?

Risk kaçınılmazdır, ancak doğru yaklaşımla değerlendirilebilir ve yönetilebilir.

Günümüzde, şirketlerin riske dağınık ve parçalı bir perspektiften bakması alışılmadık bir durum değil – tüm risk alanlarının birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu hesaba katmayan bir bakış açısı. Tüm organizasyon üzerindeki potansiyel etkiyi anlamadan tek bir risk bileşenine odaklanmak, istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Gelen tehditlerde gezinmek için, kuruluşunuzun risk profilini değerlendirmek için tam bir risk perspektifine ihtiyacınız vardır. Toplam risk perspektifimiz, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Yalnızca bugün kuruluşunuzun değerini etkileyen farklı risk türlerini değil, aynı zamanda yarın kuruluşunuzu büyük olasılıkla nelerin etkileyeceğini anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bunu yapmak için Risk Çarkı çerçevesini kullanırız. Tekerlek dört çeyreğe bölünmüştür ve her çeyrek üç alt kategoriye veya düğüme bölünmüştür. Her düğüm ayrıca ilgili alt düğümlere bölünmüştür. Bu kadranlar, birbirinden farklı olsalar da, bir risk alanında kategorize edilen tehditler sonuçta diğerlerini etkileyebileceğinden bütünsel olarak görülmelidir. Örneğin, Tehlike ve Olay riskleri, daha tekil veya olaylarla ilgili olma olasılığı yüksek öğeler olarak görülebilir; ancak bunlar operasyonları açıkça etkileyebilir.

Sadece organizasyonunuzu pazarda karşılaştığınız risklerden uzaklaştıracak stratejiyi tasarlamakla kalmıyor, aynı zamanda onu kurumsal seviyeden saha seviyesinde taktik operasyonlarla operasyonel hale getiriyoruz. İşinizi ileriye dönük olarak destekleyecek stratejik ve taktiksel kararları bilgilendiren toplam risk perspektifinizi göstermek için karşılaştığınız riskin boyutlarını yapısaldan değişkene, dışarıdan içeriye ayırıyoruz.

Kapsamlı ve uzmanlaşmış uzmanlığımız tarafından bilgilendirilen gelişmiş veri bilimini kullanarak riskinizi ölçebilir ve şirketinizi nelerin etkilediğini belirleyebiliriz. Size eksiksiz bir bakış açısı sağlamak için yapısal ve değişken riskleri uyumlu hale getiriyoruz. Sonuç, size kurumsal hedeflerin ve kararların alınabileceği toplam risk perspektifiyle kapsamlı bir risk profili sağlayan bir risk danışmanlığı yaklaşımıdır.

Risk Değerlendirme Süreci

Risk ortamı sürekli değişiyor. Hızla değişen tehditlerin bir adım önünde olmak için, risk profilinizi riskin nedenselliğine göre değerlendirmek çok önemlidir. Riskin organizasyonel hedefler ve güvenlik açıkları üzerindeki potansiyel etkisini ölçmek için risk değerlendirmeleri yapıyoruz. Risk değerlendirme hizmetlerimiz, kurumsal hedeflerinize yönelik potansiyel boşlukları ve tehditleri anlayabilmeniz için size risk durumunuzun bir portresini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dolunay Dedektiflik risk değerlendirmeleri, işletme düzeyinde, bir tesis düzeyinde, basit veya karmaşık, yerelden küresele gerçekleştirilebilir.

Risk profilinizin doğru ve güncel bir şekilde anlaşılması, rekabet avantajı sağlar ve optimum risk yönetimi yaklaşımını tasarlamanın temelini oluşturur.

Risk Değerlendirmeleri ne zaman kullanılır

  • Uyumluluk – Düzenlemeler geliştikçe, şirketinizin kuruluşunuzdaki uyumluluk risklerini ve boşlukları tanımlaması kritik önem taşır. Risk değerlendirmeleri sayısız alanı ele alabilir ve ekibimizle, sağlam taktik operasyonlar desteğimiz aracılığıyla yapısal ve değişken risklerinizi ele almanıza yardımcı olabiliriz.

  • Bakım yükümlülüğü – Risk değerlendirmeleri, kuruluşunuza gözetim sağlamanıza ve eylemlerin bakım standardını karşılamadığı alanları saptamanıza yardımcı olabilir.

  • Gelecekteki riskler – Doğal afetler, tedarik zinciri, ekonomik etki, siber saldırılar ve daha fazlası gibi harici ve dahili kaynaklardan potansiyel etkileri belirleyebiliriz.

Risk Endeksi ve Puanlama

Risk değerlendirmeleri, uyumluluğu daha iyi ele almak için risk profilinize bir anlık görüntü verirken, risk endeksi ve puanlama, riskinizi sürekli olarak izlemenize yardımcı olur. Dizinler ve puanlama, temel güvenlik programları ve protokolleri oluşturmak için bir öngörü aracı görevi görür ve bu da artışlar için uyumlu prosedürlerle sonuçlanır. Ayrıca, hazır raporlar ve gösterge tabloları ile, 10 yılı aşan deneyimimizi yenilikçi teknolojiyle harmanlayan bilgiye dayalı tasarımımıza dayalı olarak kararlarınıza öncelik verebilirsiniz.

Endekslerimiz, potansiyel tehditleri doğru bir şekilde tahmin eden istatistiksel bir metodoloji kullanır, böylece kuruluşunuz genelinde riskleri azaltırken hedeflerinize ulaştığınızdan emin olabilirsiniz. Bölgenizi daha iyi anlayabilmeniz için, risk puanınızı gösteren kontrol paneli erişimi ve raporlar sunuyoruz.

Risk Endeksi

Riskler bağımsız değildir; birbirleriyle bağlantılıdırlar. Risk yönetimi ve güvenlik bir zamanlar bir organizasyon içinde bir silo olarak kabul edilirken, bu düşünce şeklini sürdürmeye devam etmek zararlı olabilir. İş riskine yönelik veriye dayalı bir yaklaşım, risk kadranları arasındaki güçlü, pozitif korelasyonlarla desteklenir. İstatistiksel analiz, bir alandaki iş riskindeki artışın, diğerlerinin yanı sıra riskte de benzer bir artışa neden olduğunu göstermiştir.

Risk indekslerimiz, kuruluşunuzun karşı karşıya olduğu en önemli ticari risklerin ve dünya çapında nicel bir değerlendirme sağlar. Bu özelleştirilebilir raporlar, alt kategoriler de dahil olmak üzere dört risk kadranına göre riski analiz eder ve her bir risk alanına ilişkin grafikler ve içgörüler sağlar, böylece potansiyel iş etkilerinizi değerlendirebilirsiniz.

Tedarik Zinciri Endeksi

Sağlam ve güvenilir bir tedarik zinciri, ülkeler arasında büyük ölçüde farklılık gösteren iş operasyonlarının kritik bir boyutudur. Bu alan, tedarik zinciri altyapısının temel bileşenleri ve bunlara eşlik eden lojistik hizmetler de dahil olmak üzere tedarik zinciri riskini etkileyen en önemli faktörleri ele almaktadır.

Tedarik zinciri endeksimiz, risk endeksi ile aynı metodolojiyi ve yapıyı kullanır, ancak ulaşım altyapısı, liman altyapısı, gümrüklerin verimliliği, lojistik hizmetler ve tedarikçi pazarının derinliğini inceleyerek, alan diğerleriyle birlikte sıralanır. Bu, en önemli risklerinizin nerede olduğu ve risk yönetimi stratejinizi nereye odaklayacağınız konusunda fikir edinmenizi sağlar.